Technologia w walce z pandemią – COVID-19 w hotelu

Covid -19 im Hotel - iBeeq.com

Technologia w walce z pandemią – COVID-19 w hotelu

COVID-19 w hotelu

Wraz z nastaniem pandemii Covid-19, hotele zostały zmuszone do stworzenia nowych procedur i sposobów pracy. Dotychczasowe reguły współżycia zostały ograniczone i podporządkowane walce z epidemią. Położono duży nacisk na „bezdotykową” obsługę gościa. Bezdotykowe punkty do dezynfekcji rąk, płatności, automatyczny check-in, baterie łazienkowe… Dzięki nowoczesnej technologii, wiele ważnych procedur związanych z ochroną przed wirusami i bezpieczeństwem gości hotelowych da się zautomatyzować.

Jednym z najważniejszych rozwiązań, jakie można i trzeba wprowadzić obecnie w hotelu to system bezkontaktowego pomiaru temperatury. Rozwiązanie przyda się zarówno w czasie epidemii, jak i w czasach „bezpiecznych”. Systemy takie znane są z lotnisk, gdzie wykorzystywane są do termowizyjnego pomiaru temperatury u pasażerów i wyodrębniania z tłumu potencjalnych nosicieli wirusów.  Używane tam systemy, muszą spełniać szereg norm i być zgodne ze standardami bezpieczeństwa.

Jednak w hotelach, nie ma aż takich wymagań i z takim zadaniem, doskonale radzą sobie nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego. Wykorzystując kamery termowizyjne wraz ze specjalnym oprogramowaniem, hotel jest w stanie zapewnić swoim gościom i pracownikom bezpieczeństwo. Kamera termowizyjna dokonuje pomiaru z dokładnością do dziesiątych stopni Celsjusza w czasie poniżej jednej sekundy. Pomiar dokonywany jest automatycznie, bezkontaktowo i dyskretnie. Dzięki temu w żaden sposób nie wpływa na komfort gości i nie powoduje żadnych zakłóceń w poruszaniu się po hotelu.

Pomiar temperatury dokonywany jest na dużym obszarze, z dużej odległości i obejmuje nawet do kilkudziesięciu osób (obiektów) jednocześnie. Jest to o tyle ważne, że turyści czy uczestnicy konferencji często tworzą lub poruszają się grupami. Systemy sztucznej inteligencji wykorzystane w oprogramowaniu do analizy temperatury radzą sobie z pomiarami temperatury u osób noszących maseczki czy nakrycia głowy. Oprogramowanie systemu wykonuje dokładną analizę obrazu i informacje (komunikaty) są przekazywane do operatora systemu, a zarejestrowany zapis wideo lub zdjęcie pozwoli na szybkie rozpoznanie podejrzanej osoby. Jeżeli nie ma możliwości instalacji takiego rozwiązania na stałe, można wykorzystać wersję mobilną czyli zainstalować kamerę na statywie i podłączyć do oprogramowania analizującego obraz.

Sztuczna inteligencja w walce z COVID-19 w hotelu.

Ochrona przed COVID-19 w hotelu

Uzupełnieniem bezkontaktowego pomiaru temperatury, może być system rozpoznawania użycia maseczek ochronnych. Systemy sztucznej inteligencji automatycznie wykrywają osoby, bez założonej maseczki na twarzy. W czasie epidemii, kiedy noszenie maseczek jest obowiązkowe taki system automatycznie kontroluje stosowanie się do zaleceń.

Istniejący w hotelu, nowoczesny system monitoringu wizyjnego można rozbudować o jeszcze dodatkowe, bardzo przydatne, a nawet wymagane w czasach epidemii funkcjonalności. Jedną z takich funkcji, jest liczenie osób przechodzących przez zadany obszar np. drzwi wejściowe czy lobby. Dzięki funkcjom analizy obrazu można dokładnie kontrolować ilość osób przebywających w danej chwili w obiekcie lub jego części. W sytuacjach newralgicznych, gdzie potrzebny jest nie tylko pomiar ilości osób, a również i kontrola dostępu, można taki system uzupełnić o bramki, które automatycznie będą regulowały dostęp do poszczególnych części budynku czy nawet całości obiektu. Jeżeli liczba osób przekroczy dozwoloną liczbę, bramki nie wpuszczą kolejnych osób. Taki system, zwłaszcza w dużych obiektach pozwala na lepszą i wydajniejszą organizację pracy.

Coraz częściej spotyka się systemy kontroli dostępu opartą o rozpoznawanie twarzy. Taki bezdotykowy system nie sprawdzi się raczej w przypadku gości hotelowych, ale już w przypadku pracowników jak najbardziej. Nie wymagane są żadne karty dostępu, chipy czy odciski palców. Oprogramowanie w bardzo krótkim czasie (poniżej 1 sekundy) rozpoznaje twarz i automatycznie otwiera (lub nie) drzwi, umożliwiając dostęp pracownikowi do budynku lub jego części. Pominięte zostały wszystkie możliwe miejsca, gdzie możliwy byłby kontakt z przedmiotami. Niektóre modele terminali do rozpoznawania twarzy, posiadają również czujniki temperatury, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo pracowników, a co za tym idzie również gości.

Rozwój technologiczny wpływa na coraz więcej obszarów naszego życia. Choć nigdy nie chcieliśmy stanąć przed koniecznością wykorzystywania jej w walce z globalną pandemią, niemniej jednak dobrze… że jest.

O autorze

Piotr Dariusz Morawski iBeeQ
Piotr Morawski

Inżynier informatyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży telewizji hotelowej. Obecnie specjalizuje się w doradztwie dla hoteli w zakresie telewizji hotelowej oraz sieci Wi-Fi dla gości. Dzięki bliskiej współpracy z czołowymi producentami urządzeń dedykowanych dla hoteli, wdraża najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które podnoszą jakość usług hotelowych i zapewniają wyjątkowe doświadczenia gościom.