Ako bola LAN využívaná v hotelovej TV – Hotel The Viaduct v Prahe

The Viaduct Praha logo

Ako bola LAN využívaná v hotelovej TV – Hotel The Viaduct v Prahe

### Technologická výzva

Hotel The Viaduct Praha

V srdci Prahy, kde sa moderná doba prelína s históriou a luxus stretáva s autentickosťou, sa nachádza výnimočný hotelový projekt, ktorý prekračuje hranice tradičného ubytovania – hotel The Viaduct.

Toto miesto spája najlepšie butikové hotely s inými výnimočnými formami ubytovania, čím vytvára exkluzívnu, luxusnú a pohodlnú oázu blízko historického centra Prahy.

Hotel je vybavený najnovšími multimediálnymi technológiami – prístupom k rýchlemu internetu a systémom pre hostí s aplikáciou na tabletoch umiestnených v izbách.

Pri navrhovaní televízneho systému sa kládol dôraz na streamovacie služby, úplne upustiac od tradičnej lineárnej televízie. Zakúpili sa televízory s bohatou ponukou streamovacích aplikácií. Preto sa počas rekonštrukcie objektu upustilo od tradičnej anténnej siete založenej na koaxiálnom kábli a nahradilo sa ju štruktúrovanou kabelážou kategórie 5/6.

### Overenie hostí

Rýchlo sa však ukázalo, že hostia vyžadujú aj tradičnú televíziu v izbách. Či už miestne kanály prijímané z pozemných vysielačov, alebo satelitné kanály v mnohých jazykoch. Pri existujúcej infraštruktúre LAN by prirodzenou voľbou bola televízia v štandarde IPTV.

Avšak zakúpené televízory, napriek veľkému množstvu internetových aplikácií, nepodporovali túto technológiu. Aktívne prvky siete LAN – prepínače (switche), taktiež neboli prispôsobené na IPTV. Absencia podpory technológie IGMP znemožnila využívanie multicastov v sieti. A nákladná výmena nedávno zakúpeného vybavenia neprichádzala do úvahy.

### LAN kabeláž – Prenos signálu DVB-T Alternatíva pre IPTV

Výzva, ktorej čelil hotel The Viaduct, sa týkala modernizácie televízneho systému bez potreby nákladnej výmeny vybavenia na také, ktoré by bolo kompatibilné s technológiou IPTV a s minimálnym zásahom do štruktúry budovy.

Prenos signálu digitálnej televízie DVB-T cez káble kat. 5 alebo 6 je veľkou výzvou, ktorá si vyžaduje technické znalosti aj skúsenosti v oblasti telekomunikácií. Inžinieri musia nielen pochopiť jemnosti spojené s charakteristikou prenosu signálu cez takéto médium, ale aj zabezpečiť, aby systém dokázal prenášať vysokokvalitný obraz a zvuk bez straty kvality.

Televízor v hoteli

Táto úloha vyžaduje dôkladnú analýzu sieťovej infraštruktúry, presné plánovanie a použitie špecializovaných zariadení kompatibilných s modernými technológiami prenosu dát. Špecialisti z firmy iBeeQ, ktorá sa špecializuje na inovatívne telekomunikačné riešenia pre hotely, vykonali sériu meraní a testov, aby pochopili, ako najlepšie využiť existujúcu infraštruktúru.

### Efektívnosť a nízke náklady: Kľúč k úspechu

Navrhovaný pasívny systém distribúcie televízie prostredníctvom LAN kabeláže od inžinierov z firmy iBeeQ je inovatívnym riešením, ktoré umožňuje prenos televízneho signálu v budovách s využitím existujúcej sieťovej infraštruktúry. Je to metóda obzvlášť výhodná na miestach, kde by modernizácia alebo inštalácia nového anténneho kabelážneho systému bola nákladná alebo technicky zložitá. Tento systém využíva pasívne sieťové komponenty, čo znamená, že na prenos signálu nevyžaduje externé napájanie.

### Kľúčové prvky pasívneho systému distribúcie televízie:
1. **Využitie existujúcej infraštruktúry LAN**: Systém sa zakladá na kábloch kategórie 5/6, ktoré sú štandardne používané v sieťach LAN. Umožňuje to prenos televíznych signálov DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial), DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable) alebo DVB-S (Satellite) bez potreby dodatočnej kabeláže.
2. **Konvertory signálu**: Zariadenia konvertujú televízny signál do formátu kompatibilného so sieťou LAN, čo umožňuje jeho prenos cez štruktúrovanú kabeláž. Na strane prijímača konvertory premieňajú signál späť do televízneho formátu.
3. **Pasívne sieťové komponenty**: Na distribúciu signálu sa používajú pasívne prvky, ako sú patch panely, rozbočovače a sieťové zásuvky, ktoré nevyžadujú elektrické napájanie. To umožňuje jednoduchú a efektívnu distribúciu signálu v celom objekte.
4. **Dosah a kvalita signálu**: Vďaka využitiu digitálnej technológie je kvalita televízneho signálu vysoká a systém umožňuje distribúciu signálu na veľké vzdialenosti bez významnej straty kvality.
5. **Jednoduchosť inštalácie a škálovateľnosť**: Systém sa dá ľahko nainštalovať s využitím existujúcej sieťovej infraštruktúry, čo výrazne znižuje náklady na zavedenie. Okrem toho je škálovateľný, čo znamená, že ho možno rozšíriť podľa potreby, pridávajúc ďalšie distribučné body signálu.

Pasyvný systém distribúcie televízie cez LAN kabeláž je moderným a ekonomickým riešením, ideálnym pre hotely, nemocnice, kancelárske budovy či obytné komplexy, ktoré chcú ponúknuť prístup k digitálnej televízii bez potreby nákladných a invazívnych inštalačných prác.

Vďaka využitiu technológie DVB-T získali hostia hotela The Viaduct prístup k bohatému programovému výberu, čo výrazne zvýšilo štandard poskytovaných hotelových služieb. Firma iBeeQ, ktorá je distribútorom pokročilých technologických hlavných staníc značky Axing, nainštalovala jednu z nich v hoteli The Viaduct. To umožnilo rozšíriť programovú ponuku o medzinárodné kanály, poskytujúc hosťom zahraničné obsahy v ich rodnom jazyku.

Hlavná stanica Axing

Tento bezprecedentný prístup nielen zvýšil úroveň spokojnosti hostí, ale aj posilnil pozíciu hotela na trhu ako lídra v inováciách.

### Bezproblémová integrácia a konkurenčná výhoda

Realizácia projektu bez akýchkoľvek stavebných prác a zachovanie prevádzkovej kontinuity hotela je dôkazom toho, že inovatívne riešenia môžu byť zavedené rýchlo a efektívne. Hotel The Viaduct, využívajúc nízkonákladovú modernizáciu televízie a inovatívne telekomunikačné riešenia, získal konkurenčnú výhodu, ponúkajúc hosťom služby najvyššej kvality.

**„Vďaka profesionalizmu a inovatívnemu prístupu firmy iBeeQ sa nám podarilo realizovať projekt bez nutnosti nákladnej výmeny vybavenia

### Technologická výzva

Hotel The Viaduct Praha

V srdci Prahy, kde sa moderná doba prelína s históriou a luxus stretáva s autentickosťou, sa nachádza výnimočný hotelový projekt, ktorý prekračuje hranice tradičného ubytovania – hotel The Viaduct.

Toto miesto spája najlepšie butikové hotely s inými výnimočnými formami ubytovania, čím vytvára exkluzívnu, luxusnú a pohodlnú oázu blízko historického centra Prahy.

Hotel je vybavený najnovšími multimediálnymi technológiami – prístupom k rýchlemu internetu a systémom pre hostí s aplikáciou na tabletoch umiestnených v izbách.

Pri navrhovaní televízneho systému sa kládol dôraz na streamovacie služby, úplne upustiac od tradičnej lineárnej televízie. Zakúpili sa televízory s bohatou ponukou streamovacích aplikácií. Preto sa počas rekonštrukcie objektu upustilo od tradičnej anténnej siete založenej na koaxiálnom kábli a nahradilo sa ju štruktúrovanou kabelážou kategórie 5/6.

### Overenie hostí

Rýchlo sa však ukázalo, že hostia vyžadujú aj tradičnú televíziu v izbách. Či už miestne kanály prijímané z pozemných vysielačov, alebo satelitné kanály v mnohých jazykoch. Pri existujúcej infraštruktúre LAN by prirodzenou voľbou bola televízia v štandarde IPTV.

Avšak zakúpené televízory, napriek veľkému množstvu internetových aplikácií, nepodporovali túto technológiu. Aktívne prvky siete LAN – prepínače (switche), taktiež neboli prispôsobené na IPTV. Absencia podpory technológie IGMP znemožnila využívanie multicastov v sieti. A nákladná výmena nedávno zakúpeného vybavenia neprichádzala do úvahy.

### LAN kabeláž – Prenos signálu DVB-T Alternatíva pre IPTV

Výzva, ktorej čelil hotel The Viaduct, sa týkala modernizácie televízneho systému bez potreby nákladnej výmeny vybavenia na také, ktoré by bolo kompatibilné s technológiou IPTV a s minimálnym zásahom do štruktúry budovy.

Prenos signálu digitálnej televízie DVB-T cez káble kat. 5 alebo 6 je veľkou výzvou, ktorá si vyžaduje technické znalosti aj skúsenosti v oblasti telekomunikácií. Inžinieri musia nielen pochopiť jemnosti spojené s charakteristikou prenosu signálu cez takéto médium, ale aj zabezpečiť, aby systém dokázal prenášať vysokokvalitný obraz a zvuk bez straty kvality.

Televízor v hoteli

Táto úloha vyžaduje dôkladnú analýzu sieťovej infraštruktúry, presné plánovanie a použitie špecializovaných zariadení kompatibilných s modernými technológiami prenosu dát. Špecialisti z firmy iBeeQ, ktorá sa špecializuje na inovatívne telekomunikačné riešenia pre hotely, vykonali sériu meraní a testov, aby pochopili, ako najlepšie využiť existujúcu infraštruktúru.

### Efektívnosť a nízke náklady: Kľúč k úspechu

Navrhovaný pasívny systém distribúcie televízie prostredníctvom LAN kabeláže od inžinierov z firmy iBeeQ je inovatívnym riešením, ktoré umožňuje prenos televízneho signálu v budovách s využitím existujúcej sieťovej infraštruktúry. Je to metóda obzvlášť výhodná na miestach, kde by modernizácia alebo inštalácia nového anténneho kabelážneho systému bola nákladná alebo technicky zložitá. Tento systém využíva pasívne sieťové komponenty, čo znamená, že na prenos signálu nevyžaduje externé napájanie.

### Kľúčové prvky pasívneho systému distribúcie televízie:
1. **Využitie existujúcej infraštruktúry LAN**: Systém sa zakladá na kábloch kategórie 5/6, ktoré sú štandardne používané v sieťach LAN. Umožňuje to prenos televíznych signálov DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial), DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable) alebo DVB-S (Satellite) bez potreby dodatočnej kabeláže.
2. **Konvertory signálu**: Zariadenia konvertujú televízny signál do formátu kompatibilného so sieťou LAN, čo umožňuje jeho prenos cez štruktúrovanú kabeláž. Na strane prijímača konvertory premieňajú signál späť do televízneho formátu.
3. **Pasívne sieťové komponenty**: Na distribúciu signálu sa používajú pasívne prvky, ako sú patch panely, rozbočovače a sieťové zásuvky, ktoré nevyžadujú elektrické napájanie. To umožňuje jednoduchú a efektívnu distribúciu signálu v celom objekte.
4. **Dosah a kvalita signálu**: Vďaka využitiu digitálnej technológie je kvalita televízneho signálu vysoká a systém umožňuje distribúciu signálu na veľké vzdialenosti bez významnej straty kvality.
5. **Jednoduchosť inštalácie a škálovateľnosť**: Systém sa dá ľahko nainštalovať s využitím existujúcej sieťovej infraštruktúry, čo výrazne znižuje náklady na zavedenie. Okrem toho je škálovateľný, čo znamená, že ho možno rozšíriť podľa potreby, pridávajúc ďalšie distribučné body signálu.

Pasyvný systém distribúcie televízie cez LAN kabeláž je moderným a ekonomickým riešením, ideálnym pre hotely, nemocnice, kancelárske budovy či obytné komplexy, ktoré chcú ponúknuť prístup k digitálnej televízii bez potreby nákladných a invazívnych inštalačných prác.

Vďaka využitiu technológie DVB-T získali hostia hotela The Viaduct prístup k bohatému programovému výberu, čo výrazne zvýšilo štandard poskytovaných hotelových služieb. Firma iBeeQ, ktorá je distribútorom pokročilých technologických hlavných staníc značky Axing, nainštalovala jednu z nich v hoteli The Viaduct. To umožnilo rozšíriť programovú ponuku o medzinárodné kanály, poskytujúc hosťom zahraničné obsahy v ich rodnom jazyku.

Hlavná stanica Axing

Tento bezprecedentný prístup nielen zvýšil úroveň spokojnosti hostí, ale aj posilnil pozíciu hotela na trhu ako lídra v inováciách.

### Bezproblémová integrácia a konkurenčná výhoda

Realizácia projektu bez akýchkoľvek stavebných prác a zachovanie prevádzkovej kontinuity hotela je dôkazom toho, že inovatívne riešenia môžu byť zavedené rýchlo a efektívne. Hotel The Viaduct, využívajúc nízkonákladovú modernizáciu televízie a inovatívne telekomunikačné riešenia, získal konkurenčnú výhodu, ponúkajúc hosťom služby najvyššej kvality.

**„Vďaka profesionalizmu a inovatívnemu prístupu firmy iBeeQ sa nám podarilo realizovať projekt bez nutnosti nákladnej výmeny vybavenia

Table of Contents

O autorze

Piotr Dariusz Morawski iBeeQ
Piotr Morawski

IT inžinier s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami v odvetví hotelovej televízie. V súčasnosti sa špecializuje na poradenstvo pre hotely v oblasti hotelovej televízie a Wi-Fi sietí pre hostí. Vďaka úzkej spolupráci s poprednými výrobcami zariadení určených pre hotely implementuje špičkové technologické riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu hotelových služieb a poskytujú hosťom jedinečné zážitky.