Kanały rosyjskie w hotelu

Kanały rosyjskie i białoruskie w hotelu.

STOP Russia Today Propaganda!
STOP Russia Today Propaganda!

1 marca 2022 r. Rada Unii Europejskiej, po decyzji KRRiT i podobnych decyzjach przyjętych przez kilku innych regulatorów, na podstawie art. 215 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przyjęła rozporządzenie 2022/350 zawieszające tymczasowo możliwość rozpowszechniania, ułatwiania rozpowszechniania oraz wszelkiej innej dystrybucji kanałów rosyjskich:

 RT- Russia Today English, RT- Russia Today UK, RT – Russia Today Germany, RT – Russia Today France, RT- Russia Today Spanish oraz Sputnik.

W rozporządzeniu postanawia się:

  • „Zakaz nadawania lub umożliwiania, ułatwiania lub w inny sposób przyczyniania się do nadawania jakichkolwiek treści przez osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku XV [RT- Russia Today English, RT- Russia Today UK, RT – Russia Today Germany, RT – Russia Today France, RT- Russia Today Spanish oraz Sputnik], w tym w drodze transmisji lub dystrybucji za pomocą dowolnych środków, takich jak telewizja kablowa, satelitarna, telewizja internetowa, dostawcy usług internetowych, internetowe platformy lub aplikacje służące do udostępniania plików wideo, niezależnie od tego, czy są one nowe czy preinstalowane.
  • Zawiesza się wszelkie licencje i zezwolenia na nadawanie udzielone osobom prawnym, podmiotom lub organom  wymienionym w załączniku XV, jak również uzgodnienia dotyczące transmisji i dystrybucji zawarte z tymi osobami prawnymi, podmiotami lub organami.”

Dodatkowo w dniu 4 marca 2022 r. KRRiT podjęła uchwałę o wykreśleniu następujących rosyjskich i białoruskich programów z „Rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych”: Belarus 24 (znany też jako: TV Belarus) oraz Pierwyj kanał (znany też jako: Channel 1 Russia, ORT1)

Pomożemy wyłączyć te kanały w Twoim hotelu!

O autorze

Piotr Dariusz Morawski iBeeQ
Piotr Morawski
piotr.morawski@ibeeq.com | + posts

Inżynier informatyk. Ponad dwadzieścia lat w branży telewizji hotelowej. Obecnie doradza hotelom w tematyce związanej z telewizją dla hoteli i sieciami Wi-Fi dla gości. Współpracuje bezpośrednio z czołowymi producentami urządzeń dedykowanych dla hoteli.